Fundació

La Fundació Espurnes Barroques. Música i experiències al Territori Barroc té per objecte la creació, el desenvolupament, la promoció i la divulgació d’activitats i propostes en tots els àmbits de la cultura, especialment en l’àmbit musical i particularment centrades en el període barroc. Amb aquestes accions, es pretén posar l’accent en la promoció integral del territori on actua, amb una clara vocació d’arribar a col·lectius diversos que, per la seva situació, tenen difícil accedir a tot aquest conjunt d’activitats.

Transparency