[2020] CONTACTES QUE CUREN

Reportatge del concert Matisos d'afinitat. Un concert de fortepiano a càrrec de Patricia García Gil a l'antiga fàbrica tèxtil i molí "El Paperer" de Cardona (Bages) el 26 de setembre de 2020, dins la 3a. edició del Festival Espurnes Barroques.

Reportatge, edició i realització: Fabio Morelli

go back