Salvant el pas del temps, les desamortitzacions del segle XIX, la fúria iconoclasta dels primers mesos de la Guerra Civil… hi ha un indret a la Catalunya Central que ha conservat un important llegat barroc: el Territori Barroc. El constitueixen tot de petits municipis que s’estenen, aproximadament, en el triangle format pel Santuari del Miracle, Cervera i Manresa. Més enllà de les divisions administratives, el Territori Barroc és un paisatge, una gent i un patrimoni artístic, històric, cultural i gastronòmic, únics.

Els espais on Espurnes Barroques fa parada el 2022 són: