Projecte social

Espurnes Barroques té una clara vocació social. Per això:

  • Es duen a terme accions coordinades amb projectes d’inserció social.
  • Es realitzen tallers i audicions adaptades a col·lectius especials, en llars d’avis i centres per a persones amb (dis)capacitats, diversitat funcional i/o en risc d'exclusió social.
  • Es programen diverses activitats amb mecanisme de taquilla inversa per tal que ningú no en quedi exclòs per motius socioeconòmics.

Accions socials 2021: