A peu de museu

La Cervera Barroca - Visita autoguiada

Dissabte, 12 d'octubre - 17:00
Cervera
Església de Santa Maria

Amb el patrocini de l’Agència Catalana de Patrimoni, el Museu de Cervera ha treballat en la confecció d’unes apps per visitar la ciutat de manera interactiva. Després de la seva presentació pública el divendres dia 11, coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, el dissabte 12 es farà el primer recorregut obert al públic amb guiatge tecnològic i humà de “La Cervera barroca”.