Immortal Bach I BachCollegium Barcelona

Producció pròpia d'Espurnes Barroques, encarregada a BachCollegium Barcelona.
Direcció: Pau Jorquera
Concertino: Adriana Alcaide

Concert inaugural del Festival Espurnes Barroques 2023. 13 de maig del 2023, Santuari de Sant Ramon (Segarra).

Edició audiovisual: Joan Solé
Càmera: Arnau Abella
Enregistrament sonor: Catalunya Música

torna