Natural Bach | Vespres d'Arnadí i Frames Percussion | 2023

Producció pròpia d'Espurnes Barroques, encarregada a Vespres d'Arnadí i Frames Percussion.
Direcció: Dani Espasa

Concert de cloenda del Festival Espurnes Barroques 2023. 11 de juny del 2023, Església d'Els Prats de Rei (Anoia).

Gravació i edició audiovisual: Joan Solé
Enregistrament sonor: Catalunya Música

torna