Ranxo de guerra

Dissabte, 26 de maig - 21:30
Pujalt

Com menjaven els batallons republicans establerts a Pujalt? Amb la pertinent correcció gastronòmica i amb les condicions higièniques pertinents, tindrem l’oportunitat de gaudir d’un “sopar de ranxo de guerra” per acabar el dia amb força.

torna