Be a friend

Why be a friend of Espurnes Barroques?

Fiscal benefits

80%

Of the first 150€

You will be able to get tax deductions for 80% of all donations made to foundation and NGOs up to 150€

35%

From 150€ onwards

You will be able to get tax deductions of 35% of the cost of donations after you surpass the first 150€ (and 40% after the 3rd year)

Limits: 10% of the taxable base

The base of this deduction cannot surpass 10% of the taxable base of the tax period. The amounts surpassing this limit will be able to be applied in the tax periods that finish in the immediate ten years and in the future.

Inscripció

La persona de qui s’indiquen les dades sol·licita ser Amic de la Fundació Espurnes Barroques i adquireix el compromís d’aportar anualment la següent quota fins que no s’indiqui el contrari. L’eventual cancel·lació de la quota s’ha de notificar per correu electrònic a info@espurnesbarroques.cat abans del mes de desembre de l’any anterior al seu abonament.

Aquesta aportació s’emprarà exclusivament per contribuir a sufragar les despeses artístiques i de producció del festival.

Forma de pagament: domiciliació bancària