Sigues amic

Per què ser amic d'Espurnes Barroques?

Beneficis fiscals

80%

dels primers 150€

Podràs desgravar-te el 80% de tots els donatius fets a fundacions i ONGs fins a un màxim de 150€

35%

a partir 150€

Podràs desgravar-te el 35% de l’import dels donatius que excedeixi els primers 150€ (i el 40% a partir del 3r any)

Límits: 10% de la base imposable
La base d’aquesta deducció no pot excedir el 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedeixin aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius.

Inscripció

La persona de qui s’indiquen les dades sol·licita ser Amic de la Fundació Espurnes Barroques i adquireix el compromís d’aportar anualment la següent quota fins que no s’indiqui el contrari. L’eventual cancel·lació de la quota s’ha de notificar per correu electrònic a info@espurnesbarroques.cat abans del mes de desembre de l’any anterior al seu abonament.

Aquesta aportació s’emprarà exclusivament per contribuir a sufragar les despeses artístiques i de producció del festival.

Forma de pagament: domiciliació bancària