Edició 2024

Assaig obert pels alumnes de l'escola de Montmajor

Chicuelo, J. “el Duende”, J. Sánchez & M. Ramírez i M. Cabello